Kort #28007

 Bd 25 &.
Diss.
_ saml.
Ungius, Petrus Johannis Smolandus
De sacro-sancta coena dominica, contra Calvinianos.
Sine anno.
Praeses: Magni, Jonas, Uppsala

Information

Kortnr:
28007
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Bd 25 &.
Diss.
_ saml.
Ungius, Petrus Johannis Smolandus
De sacro-sancta coena dominica, contra Calvinianos.
Sine anno.
Praeses: Magni, Jonas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort