Kort #28628

 Diss.
saml.
Willmark, Olavus Smolandus
Comparationem inter Hippolytum Euripidis et Phaedram
Racini. 1760.
Praeses: Hageman, Johannes N; Uppsala

Information

Kortnr:
28628
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Willmark, Olavus Smolandus
Comparationem inter Hippolytum Euripidis et Phaedram
Racini. 1760.
Praeses: Hageman, Johannes N; Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort