Kort #28939

 ' Diss.
o saml.
Amann , Salomon N. Jemtius
» Monumenta politico ecclesiastica ex archivo Palmski-
öldiano nunc primum in lucem edita. Cont. 4. 1751
.Praeses: Celsius, Olavus O. Uppsala

Information

Kortnr:
28939
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
o saml.
Amann , Salomon N. Jemtius
» Monumenta politico ecclesiastica ex archivo Palmski-
öldiano nunc primum in lucem edita. Cont. 4. 1751
.Praeses: Celsius, Olavus O. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort