Kort #28485

 Diss.
saml.
Wetterquist, Olavus S. Ostro-Gothus
Principia evolutionum nauticarum. 1758.
Praeses: Zegollström, Johannes Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
28485
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wetterquist, Olavus S. Ostro-Gothus
Principia evolutionum nauticarum. 1758.
Praeses: Zegollström, Johannes Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort