Kort #29144

 Diss.
saml.
F o r 8 n e r , Ericus Angermannus
sive unctionem
regum gentis Israåliticae. 1749
, Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
29144
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
F o r 8 n e r , Ericus Angermannus
sive unctionem
regum gentis Israåliticae. 1749
, Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort