Kort #28871

 h DiSSo
saml.
Zlmmert, Svens Gottfr. Calmariensis
De notione syphilitidis determinanda. 1822.
Praeses: Zetterström, Carolus, Uppsala

Information

Kortnr:
28871
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

h DiSSo
saml.
Zlmmert, Svens Gottfr. Calmariensis
De notione syphilitidis determinanda. 1822.
Praeses: Zetterström, Carolus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort