Kort #29130

 f
Diss.
saml.
Eckman , Samuel Dalekarlus
Ad epistola Johannis, quae 2. numeratur.
1758
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Information

Kortnr:
29130
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

f
Diss.
saml.
Eckman , Samuel Dalekarlus
Ad epistola Johannis, quae 2. numeratur.
1758
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort