Kort #28237

 Diss.
saml.
W & reliu 8, Magnus Westro-Gothus
De necessitate magistratus politici in Ecclesia
Christiana. Pars 1. 1745.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28237
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & reliu 8, Magnus Westro-Gothus
De necessitate magistratus politici in Ecclesia
Christiana. Pars 1. 1745.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort