Kort #29133

 Diss.
sam]. 0
E 1 f 5 berg , Joh. Gustavus Uplandus
In historiam gentis hypomnemata. Pars 2.
1818
Praeses: Berg, Petrus Joh. Uppsala

Information

Kortnr:
29133
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
sam]. 0
E 1 f 5 berg , Joh. Gustavus Uplandus
In historiam gentis hypomnemata. Pars 2.
1818
Praeses: Berg, Petrus Joh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort