Kort #29176

 Disa.
aaml.
H & 2 eliu &, Petrus Helaingus
Disa. sistena homonymiam vocabulonm,
et in scriptis N. T. 1780.
, Praeses: Pladens, Johan. Uppsala

Information

Kortnr:
29176
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
aaml.
H & 2 eliu &, Petrus Helaingus
Disa. sistena homonymiam vocabulonm,
et in scriptis N. T. 1780.
, Praeses: Pladens, Johan. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort