Kort #28808

 Disa.
saml.
! Zander, Josue. Calmariensia
In jus naturae prolegomena. Para 1. 1812.
Praeses: Enberg, Laur. Magn. Uppsala '

Information

Kortnr:
28808
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
saml.
! Zander, Josue. Calmariensia
In jus naturae prolegomena. Para 1. 1812.
Praeses: Enberg, Laur. Magn. Uppsala '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort