Kort #28218

 Diss.
' saml.
W.allström, Ericus Gestriciua
*. De attributis. 1741.
' Praeses: Ullén, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28218
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
' saml.
W.allström, Ericus Gestriciua
*. De attributis. 1741.
' Praeses: Ullén, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort