Kort #27790

 DiSS .
88.le
Torén Carl Axel Stockholmiensis
Stycken om vitterhet och skaldekonst. Pars 2. 1856
Praeses: Atterbom, Petr. Dan. Am. Uppsala
ï

Information

Kortnr:
27790
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSS .
88.le
Torén Carl Axel Stockholmiensis
Stycken om vitterhet och skaldekonst. Pars 2. 1856
Praeses: Atterbom, Petr. Dan. Am. Uppsala
ï

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort