Kort #28243

 Diss.
_ . saml.
Vareniu 3, Nils Adolf Gothoburgensis
Aischyloé' sorgespel. Del 11. 1842.
!
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala
ï

Information

Kortnr:
28243
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
_ . saml.
Vareniu 3, Nils Adolf Gothoburgensis
Aischyloé' sorgespel. Del 11. 1842.
!
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala
ï

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort