Kort #27987

 % Diss.

? 8831].-
Ullstr 6 111, Johan Gustaf Nericius

, Afhandling om och huru vida trädesjord kan umbäras.

f Del 1. 1805.

Praeses: Liljeblad, Samuel, Uppsala

Information

Kortnr:
27987
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

% Diss.

? 8831].-
Ullstr 6 111, Johan Gustaf Nericius

, Afhandling om och huru vida trädesjord kan umbäras.

f Del 1. 1805.

Praeses: Liljeblad, Samuel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort