Kort #28659

 DiBBo
saml;
Winbom, Johannes
De institutione Sabbati et in alium diam translatio-
ne. 1782.
Frasses: Kinmaæk, Eric. Uppsala

Information

Kortnr:
28659
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiBBo
saml;
Winbom, Johannes
De institutione Sabbati et in alium diam translatio-
ne. 1782.
Frasses: Kinmaæk, Eric. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort