Kort #28236

 Diss.
saml.
W & relius, Magnus Westro-Gothus
De nexu eloquentiaæ cum philosophia. 1759.
!
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28236
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & relius, Magnus Westro-Gothus
De nexu eloquentiaæ cum philosophia. 1759.
!
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort