Kort #29251

 Diss.
saml-
Norbarg, Iaacua Angermannus
Homonymia vocabulorum, at
in scriptis N. T. 1770.
Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
29251
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
Norbarg, Iaacua Angermannus
Homonymia vocabulorum, at
in scriptis N. T. 1770.
Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort