Kort #29328

 Diss.
saml.
Tegnaeus , Petrus Westro-Gothus
seu de charas
ctere Hebraeo S. Codicis non mutato ab Esdra. 1752
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
29328
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tegnaeus , Petrus Westro-Gothus
seu de charas
ctere Hebraeo S. Codicis non mutato ab Esdra. 1752
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort