Kort #28991

 DiBB.
.. saml.
0 11 m a. n, Petrus Alex. Dalekarlus
De pactis realibus in republica. 1751.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala
_

Information

Kortnr:
28991
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiBB.
.. saml.
0 11 m a. n, Petrus Alex. Dalekarlus
De pactis realibus in republica. 1751.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala
_

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort