Kort #28433

 * Diss.
ä saml.
Wesl; 111 a n, Ericus Benjaminsson Roslagus

De modo errores in scientiis cavendi. Pars 1-2.

1745—46-

Praeses: Ullén, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28433
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

* Diss.
ä saml.
Wesl; 111 a n, Ericus Benjaminsson Roslagus

De modo errores in scientiis cavendi. Pars 1-2.

1745—46-

Praeses: Ullén, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort