Kort #29345

 Diss.
Saml.
Wldin, Petrus Andr. Roslagus
De Prov. cap. 26. vers. 8. 1770.
Praeses: Hesselgren, Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
29345
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Saml.
Wldin, Petrus Andr. Roslagus
De Prov. cap. 26. vers. 8. 1770.
Praeses: Hesselgren, Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort