Kort #28700

 Diss.
saml.
Wistran &, Alfred Hilarion Ostro-Gothus
Om bleksot. Del 1. 1844.
Praeses: Hwasser, Israel, Uppsala

Information

Kortnr:
28700
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wistran &, Alfred Hilarion Ostro-Gothus
Om bleksot. Del 1. 1844.
Praeses: Hwasser, Israel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort