Kort #28918

 % Diss.

, O saml.

* Akerman, Nicolaus Sudermannua
Specimen supplementorum ad Lexica Hebraica. Cont. 6.
1803.

1 Praeses: Tingstadius, Johannes Adamus, Uppsala

Information

Kortnr:
28918
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

% Diss.

, O saml.

* Akerman, Nicolaus Sudermannua
Specimen supplementorum ad Lexica Hebraica. Cont. 6.
1803.

1 Praeses: Tingstadius, Johannes Adamus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort