Kort #28440

 Diss.

3 saml-

* Westman, Jonas Medelpadus
Absurditatibus Zinzendorffianorum philosophicis, in
doctrina de medio reconciliationis inter Deum et
homines. 1754. .
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28440
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

3 saml-

* Westman, Jonas Medelpadus
Absurditatibus Zinzendorffianorum philosophicis, in
doctrina de medio reconciliationis inter Deum et
homines. 1754. .
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort