Kort #29139

 Diss.
saml.
F Grssell, Robertus Fridericus Gestricius-
Helsingus
Demosthenis oratio, quae inscribitur
Svetice reddita.. Pars 1. 1837.
Praeses: Palmblad, Vilhelms Fr." Uppsala

Information

Kortnr:
29139
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
F Grssell, Robertus Fridericus Gestricius-
Helsingus
Demosthenis oratio, quae inscribitur
Svetice reddita.. Pars 1. 1837.
Praeses: Palmblad, Vilhelms Fr." Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort