Kort #29303

 Diss.
saml.
Sevallius , Iohannes Westmannus
positionum philosophicarum. 1666
Praeses: Brunnerus, Martinus, Uppsala
1
i
1
!
1

Information

Kortnr:
29303
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Sevallius , Iohannes Westmannus
positionum philosophicarum. 1666
Praeses: Brunnerus, Martinus, Uppsala
1
i
1
!
1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort