Kort #28693

 ' Diss.
l saml.
Vlrid 6 n, Samuel Ostro+Gothus
De influxu pravae doctrinae in corruptionem morum.
Pars 2. 1749.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28693
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
l saml.
Vlrid 6 n, Samuel Ostro+Gothus
De influxu pravae doctrinae in corruptionem morum.
Pars 2. 1749.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort