Kort #28110

 Diss.
saml-
W & 1 dius , Ericus Fjerdhundrensis
Indole & efficacia circumstantiarum moralium. 17281
, Praeses: Törner, Fabianus L. Uppsala

Information

Kortnr:
28110
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
W & 1 dius , Ericus Fjerdhundrensis
Indole & efficacia circumstantiarum moralium. 17281
, Praeses: Törner, Fabianus L. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort