Kort #27848

 Diss.
saml.
Troilus , Samuel Unonis Dalekarlus
Metallis. 1648
!
äPraeses: Unonius, Olaus, Uppsala

Information

Kortnr:
27848
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Troilus , Samuel Unonis Dalekarlus
Metallis. 1648
!
äPraeses: Unonius, Olaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort