Kort #28014

 Diss.
saml.
Upstr 6 m, Petrus And. d.y. Uplandus
De Vikingis veterum Hyperboreorum. Pars 2. 1754.
Praeses: Grönwall, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
28014
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Upstr 6 m, Petrus And. d.y. Uplandus
De Vikingis veterum Hyperboreorum. Pars 2. 1754.
Praeses: Grönwall, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort