Kort #28458

 . Diss.
saml.
Wesl: p h & 1, Sveno Jac. d.y. Gothlanåus
! Necessitas satisfactionis vicariae. 1759.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28458
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
saml.
Wesl: p h & 1, Sveno Jac. d.y. Gothlanåus
! Necessitas satisfactionis vicariae. 1759.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort