Kort #28618

 Diss.
saml-
Wikström,MagnusNOI-rl.
Stycken ur Dantes Divina Commedia kommenterade och
metriskt öfversatta. Del 6. 1845 _
. Praeses: Böttiger, Carolus _Vilh. Uppsala

Information

Kortnr:
28618
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
Wikström,MagnusNOI-rl.
Stycken ur Dantes Divina Commedia kommenterade och
metriskt öfversatta. Del 6. 1845 _
. Praeses: Böttiger, Carolus _Vilh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort