Kort #28817

 Diss.
Bm.
Zallenius, Nicolaus Angemamus
De fictionibua juris naturae. 1748.
Praaaes: Ihm, Jahannoa, Uppsala.

Information

Kortnr:
28817
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Bm.
Zallenius, Nicolaus Angemamus
De fictionibua juris naturae. 1748.
Praaaes: Ihm, Jahannoa, Uppsala.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort