Kort #29168

 Diss.
saml.
Gejer , Johannes Westmannus
: hoc est Thomae magistri
: orationes gratulatoriae, et epistolae. [Pars 2:21.
7 1694
Praeses: Norrman, Laurentius, Uppsala

Information

Kortnr:
29168
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Gejer , Johannes Westmannus
: hoc est Thomae magistri
: orationes gratulatoriae, et epistolae. [Pars 2:21.
7 1694
Praeses: Norrman, Laurentius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort