Kort #28595

 . Diss.
saml.
W i j L: 111 a. n, Steph. Joh. Roslagus
Micha Latine versus et notis philologicis illustra-tu.
tus. Pars 5. 1812.
Praeses: Svanberg, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
28595
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
saml.
W i j L: 111 a. n, Steph. Joh. Roslagus
Micha Latine versus et notis philologicis illustra-tu.
tus. Pars 5. 1812.
Praeses: Svanberg, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort