Kort #28241

 Diss.
saml..
V & renius, Gustaf Gothoburgensis
Om dysenterie. Del 5. 1855.
Praeses: Hvasser, ïsrael, Uppsala

Information

Kortnr:
28241
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml..
V & renius, Gustaf Gothoburgensis
Om dysenterie. Del 5. 1855.
Praeses: Hvasser, ïsrael, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort