Kort #28413

 Diss.
Saml.
W & aterstran &, Petrus Ostro-Gothus
In Pindari Olympiomm Odas 4 et, 12 Sueoanae inter-
pretationis conamen. 1805.
' Praeses: Erling, Johannes Petr. Uppsala

Information

Kortnr:
28413
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Saml.
W & aterstran &, Petrus Ostro-Gothus
In Pindari Olympiomm Odas 4 et, 12 Sueoanae inter-
pretationis conamen. 1805.
' Praeses: Erling, Johannes Petr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort