Kort #29320

 Dias.
saml.
Svedeliua, Johannes Weatmannua
* Ephes. Capo 60
vera. 13. etc. ex profanis scriptoribus illustra-
tam. 1764.
Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
29320
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias.
saml.
Svedeliua, Johannes Weatmannua
* Ephes. Capo 60
vera. 13. etc. ex profanis scriptoribus illustra-
tam. 1764.
Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort