Kort #29359

 Diss.
_ sami;
Åkerman, Carolus Sudermannus
Homonymiam vocis in Scrip-
tis Sacris et profanis obviam. 1764.
Praeses: Floderna, Johannas, Uppsala
_

Information

Kortnr:
29359
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
_ sami;
Åkerman, Carolus Sudermannus
Homonymiam vocis in Scrip-
tis Sacris et profanis obviam. 1764.
Praeses: Floderna, Johannas, Uppsala
_

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort