Kort #28050

 Diss.
saml-
W & genius , Ericus Sven Jemtius
Observationes nonnullas circa primogenituram patriar-
charum. 1758
* Praeses: Benzelstierna, Laur. Uppsala

Information

Kortnr:
28050
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
W & genius , Ericus Sven Jemtius
Observationes nonnullas circa primogenituram patriar-
charum. 1758
* Praeses: Benzelstierna, Laur. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort