Kort #28954

 __ Diss.
' saml.
Ä : r e, Christoph. Maur. Roalagus
Procli patria Constantinopalitani De Christo patien-
te conciuncula. 1827.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28954
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

__ Diss.
' saml.
Ä : r e, Christoph. Maur. Roalagus
Procli patria Constantinopalitani De Christo patien-
te conciuncula. 1827.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort