Kort #28388

 Diss.
saml.
Westelius , Petrus Ostro-Gothus
Analysi philosophica. 1785
1
Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
28388
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Westelius , Petrus Ostro-Gothus
Analysi philosophica. 1785
1
Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort