Kort #27978

 Diss.
saml-
Ullh 0 1 m , Sveno M. Wermlandus
Claudii Lysiae ad Felicem epistola ex actor. cap. 25.
vers 26. sq. 1754
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Information

Kortnr:
27978
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
Ullh 0 1 m , Sveno M. Wermlandus
Claudii Lysiae ad Felicem epistola ex actor. cap. 25.
vers 26. sq. 1754
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort