Kort #28932

 1

! Biss.
? saml.
; Äman, Johan August Sudermannus-Norioiua

Försök till en afhandling am benen i menniakokrep—
! pan. St. 10. 1812.

3 Praeses: Romanaon, Henricus Wilh. Uppsala

Information

Kortnr:
28932
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

1

! Biss.
? saml.
; Äman, Johan August Sudermannus-Norioiua

Försök till en afhandling am benen i menniakokrep—
! pan. St. 10. 1812.

3 Praeses: Romanaon, Henricus Wilh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort