Kort #27943

 Diss.
saml.
U &” & g 1? e n, Carolus Augustus Gothoburgensis
Syntaxi Virgiliana quaestiones? 1855".
Praeses: Petersson, Petzms Joh”; Uppsala

Information

Kortnr:
27943
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
U &” & g 1? e n, Carolus Augustus Gothoburgensis
Syntaxi Virgiliana quaestiones? 1855".
Praeses: Petersson, Petzms Joh”; Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort