Kort #29112

 Diss.
sam]...
Bruun , Nicolaus Brodderi Smolandus
theorematum practicorum. 1649
Praeses: Nycopensis, Martinus 6. Uppsala

Information

Kortnr:
29112
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
sam]...
Bruun , Nicolaus Brodderi Smolandus
theorematum practicorum. 1649
Praeses: Nycopensis, Martinus 6. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort