Kort #28604

 Diss.
saml.
Wikbla &, Andreas Ostro-Gothus
De methodo litteras discendi apud Romanos. 1789.
Praeses: Tidén, Johan P. Uppsala

Information

Kortnr:
28604
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wikbla &, Andreas Ostro-Gothus
De methodo litteras discendi apud Romanos. 1789.
Praeses: Tidén, Johan P. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort