Kort #27767

 Diss.
saml.
T i t 2 , Carl August Holmiensis
Rhetoromanska språkets dialekter. Del 2. 1855
Praeses: Böttiger, Carolus Vilh. Uppsala

Information

Kortnr:
27767
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T i t 2 , Carl August Holmiensis
Rhetoromanska språkets dialekter. Del 2. 1855
Praeses: Böttiger, Carolus Vilh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort