Kort #28886

 Diss.

, saml.

Ählstr 5 m, Otte Edvardus Sudermannus-
Nerioiua

Quae & rege Carolo XI ad ducem Gattorpiensem resti-
tuendum intra annos 1679-1689 sint acta. Pars 4.
1847.
Praeses: Wahrenberg, Carolus Frid. Isr. Uppsala

Information

Kortnr:
28886
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

, saml.

Ählstr 5 m, Otte Edvardus Sudermannus-
Nerioiua

Quae & rege Carolo XI ad ducem Gattorpiensem resti-
tuendum intra annos 1679-1689 sint acta. Pars 4.
1847.
Praeses: Wahrenberg, Carolus Frid. Isr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort